Welcome!

Stichting Power of Love and Culture

april 15th, 2013

Polac is zowel in Nederland alsmede in Kenia direct actief door middel van een tweetal stichtingen welke respectievelijk in Nederland en Kenia zijn opgericht. Deze stichtingen worden dan ook direct bestuurd vanuit het land waar de activiteiten plaatsvinden. Hierdoor is een controle op de voortgang van de projecten gewaardborgd.

 

De uitvoering hiervan geschiedt voornamelijk door vrijwilligers welke zeer gemotiveerd zijn om uitvoering te geven aan deze projecten.

 

Polac is een stichting welke zich bezig houdt met projecten in Kenia. Het betreft hier voornamelijk projecten op het gebied van educatie, huisvesting en inrichting van ziekenhuizen.

 

Het kan bij een school dan gaan om alleen ondersteuning voor leermiddelen dan wel het geheel bouwen van een school en het begleiden van de exploitatie hiervan.

 

Bij ziekenhuizen is meestal de inrichting van belang daar deze veelal in een erbarmelijke toestand verkeerd. In veel ziekehuizen is een schrijnend tekort aan bedden zodat men veelal met drie patienten in een bed ligt. Ook is er een groot tekort aan middelen voor chirurgen. Beide zaken genieten onze aandacht en toewijding om hiervoor steeds een oplossing te bieden.

 

Als bestuur van stichting Polac zouden wij graag meerdere projecten opstarten doch zoals het altijd gaat bij charitatieve instellingen wordt het opstarten hiervan bemoeilijkt door een tekort aan financiele middelen.

 

Hiertoe trachten wij dan ook sponsoren te vinden welke maandelijks een bedrag doneren dan wel een bepaald project financieel dan wel materieel ondersteunen.

 

Uiteraard is een persoonlijk bezoek aan een van deze projecten mogelijk. Hiertoe bieden wij u via onze Keniaanse stichting begleiding en huisvesting aan.